Login

För närvarande finns 219 testpaket med ConnectedTrailer© kvar!

Få ett testpaket och icke-bindande erbjudande

Med hjälp av den unika lösningen VELUMplus kan mobila enheter, som till exempel släpvagnar eller containrar, spåras tydligt i de operativa processerna och med en hittills okänd kostnadseffektivitet. Som standard har det extremt energieffektiva VELUMplus ett batteri som kan överföra fler än 30 000 händelser och, som har en livslängd som varar i många år, beroende på konfiguration. Till en bråkdel av kostnaden för dagens GNSS/GSM-trackers.
.

Varje ytterligare tracker kostar endast 18,00 € i engångsavgift en serviceavgift på 3,99 € per månad

Registrera dig och få ett icke-bindande erbjudande

betingelser
Jag har även förstått att detta erbjudande endast riktas till företag. Testperioden är 6 månader och är kostnadsfritt och 100 % icke-bindande för mitt företag. Mitt företag har inget köpkrav eller annan bindande skyldighet efter testperioden! I samband med registreringen kommer jag att få en icke-bindande offert för det antal enheter som jag har angett i fältet Enheter. Det kostnadslösa provpaketet expedieras efter att relevant information granskats av LOSTnFOUND. Högst ett testpaket tillhandahålls per företag. På begäran kan större antal testpaket köpas. LOSTnFOUND har rätt att vägra att skicka ett testpaket till ett företag utan att uppge orsak. Vi kommer att skicka ut maximalt 1000 testpaket med ConnectedTrailer kostnadsfritt och icke-bindande. Dessa erbjuds i tre kampanjer om 333 enheter för registrering. LOSTnFOUND förbehåller rätten att närsomhelst och utan att uppge orsak avsluta kampanjen. Vidare gäller Allmänna affärsvillkor

Med den unika lösningen ConnectedTrailer och VELUMplus-terminalen kan mobila enheter, som släpvagnar eller containrar, spåras på ett öppet och kostnadseffektivt sätt i de operativa processerna. Detta är möjligt eftersom VELUMplus fungerar i det så kallade 0G-nätverket. Det är utformat för smalbandskommunikation och för att ansluta extremt energisnåla enheter till Internet som tidigare inte kunde anslutas. Det är därför lämpligt för att förmedla små meddelanden, som exempelvis lokaliseringsuppgifter för släpvagnar eller växelflak, en gång i timmen eller oftare. Till skillnad från mobilnätet kräver det betydligt färre celler, eftersom en cell kan hantera upp till en miljon enheter och signalerna från den LPWA-baserade radiotekniken (Low Power Wide Area) når mycket långt:  i städer genom hus och väggar, cirka 3 till 5 km; på landsbygden runt 30 till 50 km. I slutet av 2019 finns 0G-nätverket internationellt i 60 länder – utan roamingavgifter, och har i många europeiska länder redan uppnått en bra eller till och med mycket bra täckning.

ConnectedTrailer
 

Disposition: InformationTower©

 • Den bekväma sökfunktionen gör det möjligt att hämta alla viktiga detaljer.
 • Informationsdisplayen kan ställas in efter individuella behov.
 • Punkter av särskilt intresse (POI) kan importeras och visas enligt grupper.
 • Displayen uppdateras varannan sekund och detta med en rekordartad snabb skärmlayout.
 • ContractorAPP© för bekväm integration av klienter i InformationTower©

Reporting: TelematicRepository©

 • Rapporterna är omfattande och meningsfulla.
 • Rapporterna finns antingen som PDF eller i Excel-format.
 • Rapporter kan automatiskt genereras dagligen, varje vecka eller varje månad.
 • Rapporterna kan också hämtas i TelematicRepository©.De genererade rapporterna vidarebefordras automatiskt enligt respektive standardinställningar.

Varningssystem: AdvancedMonitoring©

 • Reglerna för övervakning fastställs individuellt enligt dina egna önskemål.
 • Meddelanden och varningar skickas via e-post.
 • Meddelanden och varningar kan också skickas via SMS.
 • Meddelanden och varningar kan fortfarande skickas via automatiserade samtal.
 • Dessutom har systemet ett standardiserat gränssnitt genom vilket meddelanden och larm kan skickas.

För vilka användningsområden är VELUMplus lämpligt jämfört med en GPS/GSM-baserad lösning?

Fokus ligger på användningsområden

 • som idag inte har någon automatisk synlighet av den aktuella platsen
 • där en GPS/GSM-baserad lösning är för dyr
 • där en GPS/GSM-lösning har för kort batteritid
 • där ingen permanent strömförsörjning kan garanteras
 • där en ungefärlig positionsindikering är tillräcklig

För vilka användningsområden är en terminal såsom STRATUS II eller PILEUStrailer att föredra framför VELUMplus

Det handlar vanligtvis om användningsområden där

 • en hög tillgänglighet av positionsrapporter krävs
 • en hög täthet av positionsmeddelanden under rörelse (<1 tim) krävs
 • eller där ytterligare information – som temperaturdata – behöver överföras

Slutsats

Digitalisering förändrar mycket inom logistik och styrning av försörjningskedjan när lämpliga verktyg används för att stödja relevanta beslut. Detta gäller särskilt även frågan om påhängsvagnar, släpvagnar, växelflak eller containrar ska vara utrustade med ett aktivt spårningssystem. Det handlar inte om användningen av verktyget i sig, utan om föregående testning avseende mognad och effektivitet hos den lösning som används. Således förblir resan i den digitalt stödda logistik- och försörjningskedjevärlden överkomlig och effektiv för alla inblandade parter.

Ytterligare testpaket kan köpas 39,99 € i webbshopen.